Кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проектно предложение "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадаци" с бенефициент община Кричим в партньорство с община Перущица.

Срокът за изпълнение на Проекта е 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора и е на стойност 3 445 095, 84 лева със ДДС, от които 297 429, 52 лева са собствен принос, който е процентно разпределен между двете общини.