57,1 млн. лв. ще струват предсрочните парламентарни избори, заяви служебният министър на финансите Асен Василев по време на брифинг на Министерски съвет брифинг.

„Това включва обезпечение на над 500 допълнителни секции в чужбина. Освен тези 57,1 млн. лв., са одобрени и допълнителни средства в размер на 11,1 млн. лв. в случай, че епидемиологичната обстановка продължи по време на изборите. Ако епидемиологичната обстановка не продължи, тези пари няма да бъдат необходими“, поясни служебният министър.

Ако обаче изборите се проведат в условията на епидемична обстановка, то одобрените средства ще скочат до 68,2 млн. лв.. Това ще ги направи с 2,5 млн. лв. по-скъпи от тези на 4 април 2021 г., като така се осигурява финансиране на над 500 секции в чужбина.

Одобрени са и допълнителни средства в размер на 11,1 млн. лв. по бюджета на Министерския съвет заради извънредната епидемична обстановка в страната. За секциите в чужбина са предвидени средства по бюджета на Министерството на външните работи за спазване на противоепидемичните изисквания и мерки в различните държави.

При условие, че на територията на България няма обявена епидемична обстановка, то тези избори ще струват на българския данъкоплатец с 8,6 млн. лв. по-малко от изборите на 4 април 2021 година, които са на стойност 65,7 млн. лева, сочат от министерски съвет. С допълнителната сума ще се осигурява финансиране на над 500 секции в чужбина, което осигурява необходимите условия  всеки български гражданин, желаещ да упражни правото си на избор да участва в изборния процес.

Дейностите, които ще се финансират с тях включват са подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.

 

След провеждане на обществената поръчка за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран приложен и системен софтуер, ще бъдат осигурени необходимите допълнителни разходи за целта по бюджета на Централната избирателна комисия по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Част от необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част – чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2021 година.