Прокурорската колегия ще предложи на Висшия съдебен съвет да наложи мораториум върху актуализирането на основните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, на съдебните служители в Прокуратурата на Република България. Това е поискал Главният прокурор Иван Гешев по-рано днес.

Ако предложението бъде прието, възнагражденията на третата власт няма да подлежат на актуализация до края на 2020-а година. 

„Изпълнението на мерките по време на извънредното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпълнението на бюджета и ще има за последица финансова нестабилност във всички сектори, включително и след овладяване на заплахата от пандемията. Тези обстоятелства изискват от нас финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, аргументира предложенията си главният прокурор Иван Гешев.

Второто предложение, направено от Главния прокурор, е магистратите да бъдат пускани в платен отпуск без тяхно съгласие. Ще може да бъде ползван половината от годишния отпуск по предварително установен график. За срока на извънредното положение, на тези, на които предстои пенсиониране до края на годината, ще може да им бъде предоставен целия платен отпуск.