Учителят, който бе пребит от свой ученик в Земеделската гимназия в Садово се връща в училище в началото на ноември. Това съобщи директорът на гимназията Димитър Йорданов.

До момента той е в болничен. Момчето, което удари учителя с кол, получи от съда 8-месечна присъда с 2 години изпитателен срок.

„Местната комисия за борба с противообществените прояви ще работи с него, както и инспектор от Детска педагогическа стая”, каза Йорданов, пред Фокус.

„Той ще бъде преместен от редовна в самостоятелна форма на обучение”, добави директорът. Другото момче вече е преместен в самостоятелна форма на обучение с решение на педагогическия съвет на гимназията. Това означава, че ще посещават училището само, когато имат изпити.

„Учебният процес в Земеделската гимназия в Садово върви нормално, учениците вече са спокойни, учителите – също”, каза Йорданов.
„Контингентът, с който работим в гимназията е труден, тъй като преобладават учениците от ромски произход”, каза още Йорданов.

Всичките новоразкрити паралелки са вече почти пълни. „Постоянно идват ученици. Това са деца, които са били записани в село Мирово, в Чирпан, както и от Асеновград, на които им е трудно да пътуват”, каза директорът и обясни, че причината за това е безплатният транспорт, който предлага гимназията.

Освен това гимназията осигурява и стипендии за отличен успех и за социално слаби. Получават се и още две стипендии – за деца сираци и за деца с неизвестен родител.