Регионалната инспекция по околната среда и водите излезе с решение по казуса с инсинератора за човешки тленни останки, който частен инвеститор искаше да изгради в индустриалната зона на Куклен.

От инспекцията решиха да се извърши оценка на въздействието върху околната среда. Освен необходимите анализи от експерти, задължително ще се проведе и обществено обсъждане по темата. Ако населението изрази явно несъгласие, инспекцията ще трябва да се съобрази с мнението на местните жители.

До тук се стигна, след като в Община Куклен беше внесена подписка от над 200 човека и писма от фирми в района, които изразиха несъгласието си с намеренията на частния инвеститор да изгради инсинератор в близост до Куклен.

„Община Куклен подкрепя настояването за провеждане на обществено обсъждане за изграждането на инсинератор”, заяви кметът на общината Мария Белчева.

Тя уточни, че в средата на февруари в Община Куклен е постъпило уведомление от частен инвеститор, който е поискал да изгради на частен терен инсинератора.

„Обявихме на публично място даденото намерение, като спазихме всички законови разпоредби. В законно установения срок се получиха жалби от граждани, които окомплектовахме и изпратихме в РИОСВ за последващо действие.”, каза още Белчева.

„Това инвестиционно намерение не успя да ни покаже, че тази инсталация е безвредна. Затова искаме и широко публично обсъждане.”, заяви от своя страна председателят на Общински съвет-Куклен Пламен Гошев.

TNS.bg