Продължава пръскането срещу комари и кърлежи през юни в Пловдив. То ще се проведе при благоприятни метерологични условия. Вижте и графика:

  • Растителна защита:

 Третиране срещу кестенов молец и листни въшки по розите - от 01.06.2020 г. до 02.06.2020 г. (включително) в часови диапазон от 22:00ч до 04:30ч;

  • Дезинсекция срещу кърлежи /дезакаризация/:

 - по еднократни сигнали от граждани;

 - площадки за свободно разхождане на домашни кучета -  от 03.06.2020 г. до  05.06.2020 г. (включително) в часови диапазон от 22:00ч до 04:30ч/;

  • Ларвицидна обработка на биотопи на комари:

Третиране на водни канали и разливи по р.Марица – от 18.06.2020 г. до 23.06.2020 г. (включително) в часови диапазон от 06:00 до 13:00ч;

  • Имогоцидна обработка срещу комари:

В  часови диапазон от 22:00ч до 04:30ч.

  1. Площи от територията на шестте района на Община Пловдив.

-  Район Тракия - 01.06.2020г

-  Район Северен – от 02.06.2020 г. до 04.06.2020г.

-  Район Източен – на 05.06.2020 г. и на 08.06.2020 г.

-  Район Тракия – от 09.06.2020 г. до 11.06.2020 г.

-  Район Западен – от 12.06.2020 г. до 15.06.2020 г.

-  Район Южен -  от 16.06.2020 г. до 17.06.2020 г.

-  кв. Коматево + кв. Прослав – 18.06.2020 г.

-  Район Централен – на 19.06.2020 г., 22.06.2020 г. и на 23.06.2020г.

2.Брегова зона по р. Марица и притоци- 24.06.2020 г.

3.Площи публична общинска собственост, стопанисвани от ОП "Траурна дейност" - на 24.06.2020 г.

Обработките ще се извършват с разрешени за използване биоцидни препарати, в разрешената им за употреба концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките продължават в следващ работен ден с благоприятни метеорологични условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период и часови диапазон.