Ще бъде създадена Държавна агенция „Пожарна безопасност, защита на населението и единен европейски номер 112“ и тя ще е на пряко подчинение на Министерския съвет. Така численият състав на МВР ще намалее с 8000 души.

Пожарната вече да не е част от МВР, а да е подчинена пряко на министър-председателя. Това предвижда проект за реформа в МВР, обявена, след като бе гласуван вот на недоверие на това правителство.

След продължителна и задълбочена работа на екип от юристи и експерти за анализ на дейността на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Дирекция „Национална система 112“, приключи работата по изготвянето на Проект на Закон за Държавна агенция „Пожарна безопасност, защита на населението и единен европейски номер 112“ , съобщиха от МВР.

Проектът урежда правилата за функционирането и дейността на Държавна агенция „Пожарна безопасност, защита на населението и единен европейски номер 112“, статута на нейните служители и правомощията на органите й.

Дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, е значителна по мащаб и обем и към момента е обединена в рамките на едно ведомство с друга значителна дейност – тази по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред.

При осъществяване на основната си дейност по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, ДНС 112 си взаимодейства с административни структури, голяма част от които са извън МВР.