Зам.-кметът Петър Зехтински внесе предложение за откриване на Комплекс за социални услуги „Св.Св. Константин и Елена”.  Общата цел на проекта е да се реализира устойчив модел  за деинситуционализация на деца  с увреждания, настанени в специализирани институции за деца.  Поставят се специфични цели, които са във връзка с качествена грижа за децата с увреждания. Необходима е индивидуална грижа към всяко дете, както и  живот в семейна среда. Прилагат се модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал. Също така според проекта е необходимо закриване на специализираните институции за деца с увреждания- домове за деца с умствена изостаналост и домове за деца с физически увреждания.  Децата се нуждаят от защитена семейна среда и настаняване в специализирани институции. Комплексът „Св.Св. Константин и Елена”, предвижда няколко компонента от центрове за настаняване и защитени жилища на различни места в града.

Предложението ще се гласува утре на заседанието на Общински съвет - Пловдив.

TrafficNews.bg