Достъпът до Портала за електронни административни услуги на МВР ще бъде ограничен за два дни. Днес и утре (19 и 20 юни) системата ще бъде стопирана във връзка с изпълняван от МВР проект.

В рамките на изпълнението на проекта "Реализиране електронни административни услуги" ще се извършат и технологични настройки на системата.

Порталът за електронни административни услуги на МВР ще бъде недостъпен в периода от 9 часа в събота до 24 часа в неделя.