Видинският митрополит Дометиан почина на 84-годишна възраст, съобщиха от Светия Синод.

Той е роден на 11 ноември 1932 г. в с. Хасовица, Смолянско. След завършване на основното си образование, е приет в Пловдивската духовна семинария, обединена от есента на 1950 г. със Софийската. Завършва през 1952 г. От края на същата година е студент в Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София, която завършва през 1956 г.

През януари 1959 г. в мъглижкия манастир "Св. Николай" Димитър Топузлиев е постриган в монашество с името Дометиан. Два месеца по-късно е ръкоположен в йеродяконски чин от митрополит Климент и е назначен за епархийски дякон, проповедник и певец при храма "Св. Богородица" в Стара Загора.

От началото на септември 1959 г. до 1962 г. йеродякон Дометиан е на богословска специализация в Московската духовна академия. Там е ръкоположен в йеромонашески чин от Руския патриарх Алексий.

Завърнал се в Бълагария, през януари1963 г. е назначен за протосингел на Великотърновската митрополия, която длъжност изпълнява до края на февруари 1967 г. Като такъв, през 1963 г., във великотърновския катедрален храм "Рождество Богородично" е възведен в архимандритско достойнство от Великотърновския митрополит Стефан.

От март 1967 г. архимандрит Дометиан е на научна специализация в Монашеския център в Тезе, Франция, а от октомври същата година - и в Икуменическия институт при ССЦ в Босей, Швейцария.

От февруари до август 1968 г. слуша лекции в Богословския факултет в Лозана, а от август 1968 г., в продължение на една година, е на стаж и езикова специализация в Лондон и Оксфорд.

До 1970 г. той е протосингел на Софийската митрополия, а след това е назначен за главен секретар на Св. Синод. Като такъв, на 15.12.1974 г., в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" е хиротонисан в епископски сан с титлата "Знеполски".

От 1979 г. епископ Дометиан е управляващ българската Акронска епархия в САЩ, който пост заема до март 1983 г. След завръщането си в България е викарий на Софийския митрополит.

През юли 1987 г. е избран, а на 2 август - и канонично утвърден, за Видински митрополит.