Спестяванията на бизнеса и домакинствата в банките в края на юни достигат 83,178 млрд. лева и нарастват с 9% на годишна база при 8,2% годишен ръст в края на март 2020 година. Това показват данни на Българската народна банка (БНБ), публикувани днес.

В края на юни 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 1,4%, а размерът им се увеличава с 1,5%.

Според данните към края на второто тримесечие домакинствата са държали на депозит в банките 57,171 млрд. лева.

Това е със 7,8% повече спрямо година по-рано. В края на юни 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 1,4%, а размерът им се повишава с 1,9%.

Спестяванията на фирмите пък възлизат на малко над 26 млрд. лв. в края на юни, което е ръст от почти 12% на годишна база. Спрямо края на март 2020 г. броят им намалява с 0,7%, а размерът им се увеличава с 0,7%.

От данните на БНБ е видно още, че към края на юни депозити над 1 млн. лв. държат 3945 фирми, което е с 543 компании или 16% повече спрямо година по-рано. 

Общо 987 физически лица държат депозити за над 1 млн. лв. в банки. Увеличението на броя им е 71 за една година или 7,8%.  

Общо фирми и домакинства дължат на банките кредити за общо 59,369 млрд. лева, като сумата е с 4,9% повече спрямо година по-рано. В края на юни 2020 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 1,9%, а размерът им - с 0,3%.

Заемите на фирми и домакинства към края на второто тримесечие на 2020 г. са 2,976 млн. броя. На годишна база те намаляват с 4% при 1,9% годишно понижение в края на март 2020 година.

Компаниите са изтеглили кредити към края на второто тримесечие в размер на 34,8 млрд. лв., което е ръст от 2,9% спрямо година по-рано, предава "Инвестор". Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 0,8%, а размерът им - с 1%.

Домакинствата дължат на банките 24,55 млрд. лв. под формата на заеми. Това е почти 10% повече спрямо юни 2019 г. В края на юни 2020 г. в сравнение с края на март 2020 г. броят на тези кредити се понижава с 2%, а размерът им нараства с 0,8%.

5123 фирми имат заеми за над 1 млн. лв., което е 0,3% по-малко спрямо края на юни 2019 г.

127 пък са физическите лица, които са изтеглили кредити над 1 млн. лв., което е 48 души по-малко спрямо същия период на миналата година.