195 проверки по изпълнение на забраната за тютюнопушене са извършили здравните инспектори в Пловдив през последната седмица. Проверени са 46 заведения за обществено хранене, 80 закрити и 26 открити обществени места, както и 43 детски и учебни заведения.

През последния отчетен период здравните инспектори са издали едно предписание за установени нарушения.

Постъпили са два сигнала за нередности от граждани и институции. Извършени са също 218 проверки по текущ контрол и две тематични проверки.