Продължава делото срещу Ахмед Муса за разпространение на радикален ислям в Пловдивския Апелативен съд. Това се случва, след като Върховният Касационен съдотмени присъдата на апелативните магистрати и го върна за ново разглеждане от друг съдебен състав.

По повдигнатите обвинения срещу Ахмед Муса, наказанието, което му бе наложено  бе от две години лишаване от свобода, а неговите съучастници бяха освободени от наказателна отговорност и им беше наложено административно наказание.

В първото заседание съдът назначи съдебно-техническа, както и комплексна тюркологична, арабистка и теологическа експертиза, която да установи различията в ислямската религия и същността на религиозните учения ханефизам, салафизам и уахабизам.
 
По изрично заявление на подсъдимия Муса, че не желае да се яви в съдебно заседание, тъй като присъствието му не е задължително, същият няма да бъде приведен от затвора в Пазарджик.