Областна администрация -Пловдив получи наградата на БАИТ в категория "Държавна администрация" за внедряване на пилотния за страната проект "Посещаемо и безопасно училище".
 
Проектът спечели при сериозна конкуренция. Платформата е пилотна за страната и постави амбициозна цел да обхване и задържи децата и учениците в предучилищна и училищна възраст в образователната системата.
 
Областният управител благодари на целия екип за всеотдайността и подкрепата и каза, че резултатите от внедряването на този програма вече са видими, защото от нейния старт вече 20 000 деца са се завърнали в училище.

При старта на платформата предварителната информация показваше, че 13 543 деца никога не са посещавали детски градини и училища.

Амбицията на проекта е поетапно в информационната система да бъдат включени всички деца до 18-годишна възраст. Сега фигурират имената само на подлежащите на задължително обучение. Става дума за 87 766 деца от 374 детски и учебни заведения на територията на област Пловдив. 

Над 900 експерти членуват в екипите – педагози, психолози, здравни инспектори, полицаи, медиатори. За 18-те общини в областта са създадени 23 екипа за обхват, като за община Пловдив те са 6 – по един във всеки от районите. Екипите се оглавяват от експерти на Регионалното управление по образованието, които през тази седмица провеждат първите срещи.

Целта на проекта е по-лесно да се следят процесите на миграция и възможностите за настаняване на децата в детски заведения до завършване на средно образование. Основна цел на програмата е връщането на напусналите училище и задържането им трайно в образователната система.