Първата задача пред новото редовно правителство трябва да е актуализация на бюджета, за да се осигурят средства за покриване на разходите, които не са предвидени в настоящата бюджетна рамка, но трябва да бъдат осигурени заради промените в някои закони. Това заяви в Ловеч президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

Пламен Димитров поясни, че са необходими допълнителни средства в бюджета за определени сектори като енергетика, висше образование, наука и земеделие.

"Актуализацията на бюджета и интегрирането на тези разходи, които в момента ги няма в бюджета, но са законово регламентирани или с решение на парламента вече определени, трябва да бъде първата задача на новосформиращото се правителство.

Като естествено да запази 3% дефицит за сметка на други разходи - най-вече за сметка на капиталовата програма, която така или иначе не се изпълнява в необходимия обем и срок, и с намаляващите или по-скоро несъбиращите се приходи ( поради това, че няма да получим до края на годината второто плащате по Плана за възстановяване и устойчивост) да можем с по-малко приходи, с преструктуриране на разходите да гарантираме, че системите ще продължат да функционират нормално. А дефицитът за бюджет 2024 ще бъде спазен."

Пламен Димитров допълни, че доходите на хората продължават да изостават от инфлацията:

"В няколко сектора има натрупано напрежение и нерешени въпроси, затова бързаме да отправим най-спешните искания на синдиката за новата власт."

От КНСБ ще настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на работните заплати с поне с 10%.