В Северния Централен район заетите легла за интензивно лечение на коронавирус са 72,5 процента към днешна дата, показват данните от интерактивната карта за заетите интензивни легла.

Прогнозата е, че след 5 дни районът ще навлезе в най-високата - четвърта, степен на разпространение и тогава над 80 процента от интензивните легла ще са заети.

Според новия правителствен план за управление на  кризата в обособения регион са включени областите Силистра, Разград, Велико Търново, Русе и Габрово.

В момента в първата степен на разпространение с между 50% и 60% заети интензивни легла са два региона Североизточен (Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич)  и Южен централен (Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково), в останалите три региона заетите интензивни легла са между 37 и 43,5 процента.

Стратегията на правителството предвижда предприемането на ограничителни мерки в отделните региони да се налага в зависимост от процента заети интензивни легла.

Етапи за евентуално налагане на допълнителни мерки

В плана са заложени четири етапа:

- При 50% заетост на интензивните легла в даден клъстер се запълват, мерките ще бъдат съвсем леки.

- При 60% заетост – въвеждане на определени мерки, но всички бизнеси и всички училища работят.

- При 70% заетост на интензивните легла: започва въвеждането на по-серизни мерки и минаване на онлайн обучение, но децата от 1 до 4 клас остават в класните стаи.

- При 80% процента заетост на интензивните легла – симетрично затваряне на заведения, театри, кина, търговски центрове, освен аптеките и хранителните магазини. Децата минават онлайн, с възможност за децата от 1 до 4 класа за присъствено обучение при достатъчен брой детски легла в болниците.