Първата доставка на ядрено гориво от "Уестингхаус" пристига в АЕЦ "Козлодуй". Тя е предназначена за Пети блок на ядрената централа.

Това е практическа стъпка в изпълнение на програмата за диверсификация на доставките на горивни касети за хиляда мегаватовия реактор.

Уверенията по договора са, че цената на горивото е сходна на досега използваното руско гориво и използването му няма да се отрази върху цените на тока от централата.

Договорът между АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус" беше подписан в края на декември 2022 година.

42 касети с ядреното гориво на "Уестингхаус" пристигат с кораб от Швеция.

След това реакторът ще бъде спрян за планов годишен ремонт, а физическото презареждане на една четвърт от горивото се очаква да стане около 20 май.