Служебното правителство одобри допълнителни разходи в размер 9 456 233 лева по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за т.г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.  Средствата са предназначени за финансово обезпечаване на дейностите по техническото осигуряване на електронното машинно гласуване за изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври. Сумата е с включен ДДС.

С тези пари ще бъдат обезпечени дейности като инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина, параметризиране на бюлетините, както и конфигуриране, профилактика, инсталиране и настройване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

Паралелно с това кабинетът определи условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване. В правителственото решение е записано, че машините следва да се съхраняват в подходящо място – складови помещения, отговарящи на всички условия, определени от ЦИК. Външната охрана ще бъде осигурена от МВР. 

Министерството на вътрешните работи (МВР) следва да осъществява външната охрана на помещенията, в които се съхраняват техническите устройства за машинно гласуване. Достъпът до тях ще се осъществява само с разрешение на ЦИК.   Приемането на правителственото решение ще позволи на избирателната комисия да сключи нов договор за съхранение на устройствата в помещения – частна собственост, до осигуряването на държавни помещения. 

С цел повишаване на доверието в машинното гласуване от комисията организираха демонстрация пред медиите, на която показаха отделните компоненти на устройствата. В Министерството на електронното управление беше извършена последната стъпка от удостоверяването на машините за гласуване – доверено изграждане на софтуера и генериране на хеш кода, еднакъв за всички устройства.