Първият учебен ден във Френската езикова гимназия „Антоан дъо Сент- Екзюпери” ще започне с още една нова паралелка - Профилирано изучаване на китайски език. Китайският ще е третият език, който ще се преподава като основна дисциплина във Френската гимназия. Финансирането ще се осигурява от училищния бюджет и с фондове на национална програма към МОН. Преподавателите, които ще помагат за желаещите да изучат езика на Китайската народна република, ще са от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски."

Г-н Васил Грудев- служебен министър на земеделието и храните, представители на дипломатическата мисия на Китайската народна република, г-н Ангел Христозов- председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, г-ца Катя Стайкова- директор на „Връзки с обществеността” към асоциацията,  и представители на РИО-Пловдив са официалните гости, които ще присъстват на тържеството послучай 15 септември.

"Допълнителен бонус за бъдещите китаисти е и осигурената приемствена връзка между средното и висшето образование чрез партнирането на гимназията с ПУ "Паисий Хилендарски" - коментира г-жа Мариела Николова, директор на учебното заведение.

TrafficNews.bg