На 67 години е починал доц. Владимир Кадинов, съобщиха от МУ-Варна. Той бе началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина" в морския град.

От 2006 г. проф. Кадинов става ръководител на Катедра „Клинични медицински науки", Факултет „Дентална медицина" към Медицински университет – Варна.

Доц. Кадинов има над 50 публикации и 70 участия в научни конгреси.

Основните му научни разработки са в областта на кардиологията и ревматологията. Член е на Дружеството на учените – Варна и Българско дружество по ревматология.

„Цялата академична общност и лекарско съсловие дълбоко скърбят за човека, преподавателя, лекаря, приятеля доц. д-р Владимир Кадинов",

Поклон пред паметта му!