Остават 5 дни до крайния срок  за подаване на годишните данъчни декларации. Най-лесно това може да стане по електронен път, 36 898  декларации вече са подадени в ТД на НАП Пловдив, 11 097 от тях с персонален идентификационен код /ПИК/ издаван от НАП и 7 770 бр. с електронен подпис.

НАП напомня за възможността, данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронна форма с баркод. Попълването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“.