Опасност от лавини има във високите части на планините в Югозападна България. След последните снеговалежи над 2000 метра и сравнително мекото време специалистите отчитат формирането на снежни дъски в алпийския пояс на Пирин.

Предупреждението е от Българската лавинна асоциация. По стръмните склонове на планината е възможно е спонтанно или предизвикано от туристи и скиори свличане на снежни маси.