Омбудсманът Диана Ковачева изпрати до председателя на Народното събрание Никола Минчев и депутатите от две парламентарни комисии – по труда и социалната политика и по бюджет и финанси, да включат изрична нормативна разпоредба, с която COVID добавките, изплащани като антикризисна мярка към пенсиите, да станат несеквестируеми при наложени запори.

В мотивите си омбудсманът посочва, че COVID добавките към пенсиите от 60 лева имат социален характер и като антикризисна мярка представляват помощ за пенсионерите от държавата в извънредната пандемична ситуация. Проф. Ковачева изтъква, че възрастните хора, които държавата подпомага в ситуацията на пандемия, я сигнализират, че още преди да стигне до тях добавката, вече им се удържа за наложени запори заради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки. По този начин, вместо да бъдат подпомогнати в разгара на COVID кризата, сумите им отиват за погасяването на дългове.