Новият председател на Окръжния съд в Пловдив е Розалия Шейтанова. Тя беше подкрепена за поста от 11 от членове на Съдийската колегия, а конкурентът ѝ шефът на районния съд в града Иван Калибацев получи един глас – от Вероника Имова.

Сагата с избора на нов председател започна през март 2018 г. , когато ВСС обяви конкурс за длъжността. Месец по-късно, единиственият кандидат за поста бе административният ръководител към онзи момент - Веселин Хаджиев. Преди конкурса обаче той се отказа, като се мотивира с лични и здравословни причини. Година по-късно, през март 2019 г. , бе обявен втори конкурс. Единственият кандидат за мястото е председателят на Районен съд - Пловдив Иван Калибацев. Той подаде документи, представи концепция , а след това бе изслушан от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. По време на изслушването той получи 7 на 6 гласа "за" от съдийската колегия, но по закон трябваше да събере 8 гласа.

През октомври 2019 година е обявен поредният трети конкурс. В началото на ноември документи за поста подават съдия Розалия Шейтанова и предишния кандидат Иван Калибацев. Те представят концепциите си за "стратегическо управление" на Окръжния съд. 

Калибацев обаче е открил съвпадения на отделни пасажи от платформите на Шейтанова и Хаджиев. 

Обвинения в плагиатство в навечерието на третия конкурс за председател на Окръжен съд - ПловдивОбщото събрание подкрепи Шейтанова, Калибацев показа папка с копирани пасажи от концепцията на предишния кандидат

Госпожа Розалия Шейтанова е завършила Право в Бургаски свободен университет. Започва кариерата си като прокурор, а по-късно и като съдия в Районен съд – Асеновград. Става негов заместник-председател в периода от 2003 до 2006 г. От 1 януари 2006 г. до момента работи като съдия в Наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив.