Изключително засилен интерес има към специалностите в Аграрния университет в Пловдив тази година. Вече са заети над 60% от местата във висшето училище. И към този час във ВУЗ-а се стичат млади хора от цялата страна, които са били приети на първо класиране, като до края на деня изтича срокът за записване и се очаква първият тур да финшира с приблизително 70% заетост на капацитета на бакалавърските специалности. 

Традиционно най-голям интерес има към програмите по "Растителна защита", "Агрономство и полевъдство", "Агрономство и лозаро-градинарство" и "Туризъм". Тази година се наблюдава и сериозен наплив към "Животновъдство", където вече има останали свободни незначително малко места. 

"Тази година кандидатстудентската кампания се развива при изключително тежки условия. Аграрният университет обаче е сред висшите училища, които се радват на твърд интерес и приемственост - обучаваме вече 3, дори 4 поколения в един род. Земеделието активно се развива през последните години, то е освен национален приоритет, така и топ приоритет на Европейския съюз, съответно е обект на специално финансиране. Във времето това се възприема все по-ясно от обществото и това води до активно търсене на нашите специалности, а и на университета, който е лидер в национален план", посочи заместник-ректорът по учебна дейност доцент д-р Боряна Иванова. 

Ректорът на университета проф. Христина Янчева заяви, че АУ - Пловдив се ориентира освен към предлагането на фундаменталните аграрни специалности, така и към хибридни. Именно поради това тази година ще бъдат стартирани няколко нови програми в бакалавърска и магистърска степен, които от една страна целят да инкорпорират технологиите, предприемачеството и иновациите към образованието, а от друга страна да се създадат интердисциплинарни специалисти, съвместно с Медицински университет и УХТ - Пловдив. ВУЗ-ът има партньорство дори с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в сферата на туризма. 

През новата академична година ще стартира нова бакалавърска специалност "Зооинженерство и информационни технологии". Програмата ще се осъществява съвместно с Пловдивски университет, като АУ-Пловдив ще даде възможност на приетите в чистата специалност "Зооинженерство" да изберат дали да се обучават по новата програма. 

Междувременно през следващия сезон ще бъде даден ход и на две нови магистърски програми "Етерично-маслени и медицински култури", съвместно с Медицински университет и "Дигитализация и управление на земеделските стопанства" съвместно с УХТ-Пловдив. 

"Важно e да подчертаем, че внимаваме при откриването на нови специалности. Не държим на това да звучат атрактивно, а в същото време да не оправдават очакванията. Искаме да сме прецизни и полезни", посочи доц. Иванова. 

Именно затова университетът се обръща и към бизнеса - хората от практиката, които въвлича в обучителния процес. Има и стратегическа цел - в рамките на следващата година да бъдат ангажирани минимум 10% учители от практиката в бакалавърските специалности и минимум 20% от преподавателския състав при магистрите. 

"В сериозна част от нашите специалности се изисква практика, като до голяма степен това обуславя и невъзможността да провеждаме изцяло онлайн обучение. Не можеш да станеш агроном само дистанционно. Подготвили сме редица мултимедийни материали, включително с практическа насоченост, но сме категорични, че обучението на терен е много важен елемент от висшето образование", обясниха от ръководството пред TrafficNews

На връх 75-годишния си юбилей Аграрният университет се сблъска с тежките обществени последици от пандемията COVID-19. Въпреки това университетът успя да пригоди образователните процеси към предимно електронна форма на обучение, а при специалностите, където е необходимо бяха организирани практики и занятия в условията на стриктно изпълнение на всички противоепидемиологични мерки. От ръководството бяха категорични, че се готвят за всякакви сценарии за старта на новата академична година и са готови да я посрещнат дори в по-утежнена ситуация с коронавируса. В тази връзка вече са взети мерки за изместване на практическите занятия в началото на семестъра, а през зимните месеци, когато заболеваемостта може да се повиши, да се наблегне на теоретични занятия, които могат да бъдат провеждани онлайн. 

В следващите месеци се предвижда да продължи програмата за честването на годишнината на ВУЗ-а. Сред планираните събития са голяма научна конференция, бизнес форум, отворени винарски дни и две изложби. Очаква се да бъде пусната и юбилейна марка, чийто дизайн в момента се подготвя.