Повече от година Окръжен съд - Пловдив е без административен ръководител. В петък Висшият съдебен съвет ще проведе трети конкурс за председател, но през последните дни стана ясно, че в средите на магистратите тече поредният скандал. Той е свързан с концепцията, представена от единия от кандидатите - съдия Розалия Шейтанова. На общо събрание на съдиите на 19 юни, опонентът й Иван Калибацев е съобщил, че голяма част от платформата на колежката му е копирана от концепцията на бившия председател на Окръжния съд - Веселин Хаджиев. 

Сагата с избора на нов председател започна през март 2018 г. , когато ВСС обяви конкурс за длъжността. Месец по-късно, единиственият кандидат за поста бе административният ръководител към онзи момент - Веселин Хаджиев. Преди конкурса обаче той се отказа, като се мотивира с лични и здравословни причини. Година по-късно, през март 2019 г. , бе обявен втори конкурс. Единственият кандидат за мястото е председателят на Районен съд - Пловдив Иван Калибацев. Той подаде документи, представи концепция , а след това бе изслушан от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. По време на изслушването той получи 7 на 6 гласа "за" от съдийската колегия, но по закон трябваше да събере 8 гласа.

През октомври 2019 година е обявен поредният трети конкурс. В началото на ноември документи за поста подават съдия Розалия Шейтанова и предишния кандидат Иван Калибацев. Те представят концепциите си за "стратегическо управление" на Окръжния съд. 

Калибацев обаче е открил съвпадения на отделни пасажи от платформите на Шейтанова и Хаджиев. 

Тези съвпадения са представени от него при изслушването му от Общото събрание."В концепцията на Шейтанова няма собствени идеи . Тя е "копи пейст" на идеите, представени от кандидата Хаджиев. За мен изводът е прост: има кандидат , който няма идеи и представя чужда концепция с идеята да я реализира" атакува Калибацев. "Разбирам , че се води една специфична кампания да се представи, че ще въведа казармен ред, ще ви следя кой кога идва , кога си тръгва, ще гледам кой какво работи. Добре, откъде да ги взема тези дела да ви засипя с работа? Нужно ли е да създавам казармен ред, та вие сте интелигентни хора! Вие не сте първокласници! Няма нужда някой да ви следи , нямам време за това. Целя добри условия, добро администриране и искам добър колектив" заявява Калибацев. 

Изслушването на двамата кандидати се е провело поединично и коментар на съдия Шейтанова по отношение на обвиненията липсва. " Изборът наистина е труден, но Окръжният съд за мен винаги е бил кауза , защото в моите очи той винаги ще бъде символ на законността и еталон за правораздаване" казва съдията. Към нея е отправен въпрос за евентуален конфликт на интереси, тъй като  съпругът е ръководител на съда в Асеновград. По казуса се е произнесла комисия във ВСС, която излиза със становище, че в случая няма конфликт на интереси. "Той е написал оставката си. Изчаква само да приключи конкурса за ремонт на сградата на съда в Асеновград, който продължава вече няколко години. Обществената поръчка вече е на финала и след като бъде сключен договора, той е е свободен да входира оставката си" заявява Шейтанова. 

Обвиненията се приемат доста разнопосочно от магистратите в Окръжен съд. Според някои съдържанието на въпросните концепции до голяма степен е едно и също, тъй като от една страна ангажиментите на председателя на съда са доста ограничени - той не може да взема отношение по различните дела, не може да влияе върху разпределението на делата, от години в съдебната палата действа добре стикована система за работа, която е ограничила възможностите за забавяне на делата.  И двамата кандидати в концепциите си дават отлична оценка на работата на колегите си. Проблемите са основно със сградния фонд на различните съдилища. Голяма част от информацията в концепцията е базирана на годишния доклад на съда. 

Според други обаче подобно плагиатство е недопустимо, тъй като са взети не едно или две изречения, а цели абзаци.

Резервите по отношение на Калибацев са свързани с липсата на опит като окръжен съдия, тъй като до този момент той е работил само в Районен съд. Той обаче заявява, че има достатъчно натрупан административен опит. Един от магистратите заявява, че е впечатлен от концепцията на колегата си и заявява, че би го подкрепил за член на ВСС, за да може да я реализира, тъй като председател на съда няма достатъчно правомощия.

По време на гласуването на общото събрание по-голямата част от съдиите са подкрепили Розалия Шейтанова. В гласуването са участвали 41 магистрати. 28 от тях са гласували за Шейтанова, 9 - за Калибацев. 

Дали след третия конкурс Окръжен съд - Пловдив ще се сдобие с председател, ще разберем след изслушването в петък.