Ново двудневно обучение на студенти по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН организира Медицинския университет в Пловдив на 21 и 22 октомври. В него са включени 75 специалисти - лекари от различни специалности и медицински сестри в Аудиторния комплекс. Университетът ще покани ангажирани с лекарската и сестринска професии професионалисти от град Пловдив и областта, които не са преминавали предходно обучение по тематиката на курса.

Лекциите са свързани с Диагностика и предоставяне на антиретровирусно (АРВ) лечение, грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН:

- Епидемиология на ХИВ инфекцията, рисково поведение и уязвими групи в България;

- Патогенеза на ХИВ/СПИН;

- Консултиране и изследване при ХИВ-инфекция; насочване за лечение, грижи и подкрепа;

- Клинични прояви на ХИВ-инфекцията и СПИН-свързани състояния;

- Лечение, грижи и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН;

- Професионален риск от заразяване с ХИВ, превенция и постекспозиционна профилактика на ХИВ в медицинската практика.

В обучението на специалистите ще се включи високо специализиран лекторски екип от преподаватели от МУ Пловдив.

Обучението е възможно, след като Медицински университет-Пловдив спечели конкурс на стойност 8800 лева по обществена поръчка, обявена от Министерството на здравеопазването във връзка с „Oрганизиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на Програми, финансирани от глобалния фонд".

На национално ниво МУ-Пловдив има предишен няколкогодишен опит с обучение на студенти по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.

Обученията са на 20 октомври от 14:00 часа и на 21 октомври от 14:30 часа.

TrafficNews.bg