Детска градина „Радост“ в Перущица беше домакин на открита практика в предучилищното образование. Децата от подготвителна група посрещнаха Баба Марта и пролетта в открит урок на тема „Бабомартенска приказка“ и показаха, че са готови за постъпване в първи клас. Програмната система „Дете със златно сърчице“, по която се обучават 5 и 6-годишните деца в ДГ „Радост“, беше презентирана от автора ѝ Люба Маркова и доц. д-р Елена Събева. Програмната система предоставя  възможности за обучение на детето чрез действие и активното му включване в урока, предоставя свобода и творчество в работата на учителя.

На педагогическия форум присъстваха Емилия Аджова – ст. експерт по предучилищно възпитание в Регионално управление на образованието - Пловдив, Ради Минчев -  кмет на Община Перущица, Венета Паева - заместник-кмет,  30 директори на детски градини от  Пловдив, Садово, Калояново, Стамболийски, Крумово и Първомай. 

Кметът Ради Минчев поздрави всички гости, децата и колектива на ДГ „Радост“ за високия професионализъм, постигнатите успехи и  всеотдайност. На гостите бяха подарени сувенири от Община Перущица с пожелание да се върнат и по други поводи в историческия град.