Служебният кабинет обяви Рилския манастир и землището му за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройството на територията, съобщиха от правителствената информационна служба. Решението ще помогне да бъде опазено културното наследство на Светата обител, както и развитието на територията, на която е разположена тя.

Рилският манастир се е ползвал със специален статут и преди, и след Освобождението на България от турско робство. През 1927 г. е обявен за национален музей и исторически и архитектурен резерват. През 1961 г. става общодържавна собственост, а през 1976 г. – национален исторически резерват.

След промяната на собствеността му през 1991 г. е възстановен монашеският му статут. А статутът му като паметник на културата с определени граници е повторно дефиниран през 1992 г. В момента по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН) манастирът е недвижима културна ценност. Под егидата на ЮНЕСКО е от 1983 година. Обявяването му за обект с национално значение няма да промени или отмени действието на ЗКН и опазването на културните ценности на тази територия ще бъде гарантирано.

TrafficNews.bg