Резултатите от Преброяване 2021 ще бъдат обявени на 3 октомври, съгласно предварително определени срокове, съобщи БТА.

Обявяването на данните от Преброяване 2021 не е закъсняло и ще се случи при спазване на утвърдения график, уверяват от Националния статистически институт /НСИ/.

Първите данни за населението по пол, възраст, юридическо семейно положение и по населени места ще бъдат обявени на 3 октомври. До края на този месец октомври ще бъдат публикувани и социално-икономическите характеристики на населението на страната - степен на завършено образование и икономическа активност.

През ноември пък ще излязат данни за етно-културните характеристики – етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграция – вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

През декември ще се публикуват резултатите от извадковите изследвания – "Раждаемост и репродуктивно поведение на населението" и "Миграция и миграционно поведение на населението", както и данни за здравния статус на населението.

През януари и февруари 2023 г. ще бъдат представени геопространствени данни (координатна мрежа с пространствена резолюция от 1 кв. км) за броя на населението, информация за жилищните сгради и жилищата, жилищните условия, домакинствата и семействата в страната.

Към момента „на терен“ се провежда последното изследване от програмата на Преброяване 2021 - "Бюджет на времето", което е с продължителност една календарна година и данните от него ще бъдат оповестени през 2024 г.