Нивото на безработицата в страната се увеличава през първото тримесечие на тази година след почти три години непрекъснато намаляване. Според данните на Националния статистически институт, тя е вече 5% средно за тримесечието, тоест с 0,6 процентни пункта по-висока, отколкото година по-рано. През последните няколко тримесечия безработицата беше паднала до 4%, а в някои отделни тримесечия и до 3,7 на сто.  

Регистрираните в бюрата по труда хора в активна възраст сега са около 152 500 души, докато година по-рано бяха 134 900 души. От всички безработни лица 9.1% са с висше образование, 53.2% - със средно, и 37.7% - с основно или по-ниско образование. Това е съчетано и с намаление на заетостта. В момента у нас работят 2 907 000 души, докато година по-рано са били 2 928 000 души.

НСИ регистрира и още по-силно увеличение на младежката безработица. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през първото тримесечие на 2024 г. е 9,3 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. този коефициент е по-висок с 2,2 процентни пункта, предаде Нова.