Ново огнище на африканска чума и открито край Русе, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. Става дума за свинекомплекс, намиращ се в село Николово. Наличието на вируса е било потвърдено с проби. 

Обектът се намира на 9 км от границата с Румъния и попада в зона с регионализация на база риск, свързан с епизоотичната обстановка. Засегнатият свинекомплекс е със затворен производствен цикъл, в който се отглеждат общо около 17 000 броя свине от различна възрастова категория.

Областната дирекция по безопасност на храните в Русе е издала веднага акт за възбрана за движение на свине към и от обекта. Проведено е епизоотично проучване за движението на свине, фураж, транспортни средства и хора от и към обекта. Извършени са и проверки на кланиците, в които са изпращани свине за клане. Месо и продукти, добити от свине от тази ферма, са възбранени и подлежат на унищожаване.

От БАБХ са предприели незабавни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта.Предстои принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждането на домашни свине в 3 км предпазна зона. Ще бъдат спазени изискванията за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.

Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на живи свине в 10 км зона. ОДБХ-Русе ще извършва клинични прегледи на домашни свине в населени места, както и ще се вземат проби за вирусологично изследване с цел гарантиране откриването на заболяването. 

Ще се проверява и за нерегламентирани придвижвания и търговия на домашни свине. При установяване на такива, на превозвачите ина собствениците на животните ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а транспортираните животни ще бъдат незабавно и хуманно умъртвени.

В 10 км надзорна зона се намира индустриална ферма в село Юделник, община Сливо поле, както и обекти – тип „лично стопанство“.