Пробонабиране от единадесетте зони за водоснабдяване по поречието на р. Марица е извършено от РЗИ-Хасково през днешния ден. Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в района на община Димитровград.

Пробите се изследват за микробиология и физикохимични показатели в лабораторията на РЗИ-Хасково и паралелно са изпратени за анализ по допълнителни показатели в лаборатория на РЗИ-Пловдив. Очаква се резултатите от пробите да излязат в следващите дни, след което от РЗИ-Хасково ще предприемат мерки, съобразно получените резултати.

Припомняме, че на 27 юли 29 крави умряха, след като бяха пили вода от канал, вливащ се в река Марица край Димитровград. Заради инцидента беше спряно водоподаването на общо 48 населени места, което днес беше възстановено. От БАБХ обещаха, че стопанина на умрелите крави ще бъде предоставено обезщетение. По-късно стана ясно, че "Неохим" е отровил Марица край Димитровград. 350 пъти е било завишението на нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица. Над 37 хил. лв. обезщетение получава собственикът на умрелите крави.