По около 12 000 тона отпадък на година се предвижда да бъде преработван от компостиращата инсталация в Асеновград. С изграждането на компостираща и сепарираща инсталации размерът на таксата за битови отпадъци в общината през следващите години може да бъде запазен на нивото на 2020 г. Днес се състоя обществено обсъждане за поемането на дългосрочен заем от страна на градската администрация.

"Всички общини са задължени по закон да внасят отчисления за отпадъците по сметка на собственика на депото, т.е. община Асеновград, която съответно ги превежда по сметка на РИОСВ. С проекта на 5-те общини -Асеновград, Лъки, Първомай, Куклен и Садово, ще закупят съдове, които ще бъдат разпределени в съответните населени места. В тях гражданите трябва да изхвърлят хранителен и зелен отпадък.

В компостиращата инсталация ще се развива ускорен гнилостен процес, който при нормални условия ще образува така нареченият компост. Той ще бъде влаган в зелените площи за наторяване. Целта на изграждането на компостиращата инсталация е да бъдат намалени количествата отпадъци с 50% от депонираните в момента и да се понижи стойността на отчисленията - и като стойност заради изградената инсталация, и като обем за всеки депониран тон", поясни заместник-кметът на Асеновград инженер Стоян Димитров по повод въпрос, зададен от граждани по темата.