Няма опасност за населението на територията на община Велинград заради контролираното изпускане на язовир "Малка Мътница". Това обявиха от „Напоителни системи“ във връзка с обявеното бедствено положение в общината. Ето и какво е становище на дружеството:

„Във връзка с обявеното бедствено положение за част от територията на община Велинград, Ви уведомяваме, че „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Тополница“, собственик на язовир Малка Мътница, контролирано изпуска вода през основен изпускател в река Малка Мътница, за което своевременно са уведомени Областна управа Пазарджик, община Велинград, РДПБЗН – Пазарджик.

Няма опасност за населението на територията на общината. В следствие на лошото състояние на речното корито на река Малка Мътница са заляти земеделски земи извън урбанизирана територия, почистването, на които е задължение на Областна управа Пазарджик.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон „Тополница“ са уведомявали областния управител за състоянието на речното корито и необходимостта от почистването му и осигуряване на проводимост.

„Напоителни системи“ ЕАД не е собственик на дигите на река Малка Мътница, въпреки това, Дружеството е в готовност да окаже съдействие на областна управа за почистване на речното корито и осигуряване на нужната проводимост на реката.“