По данни на НАТО тази година България ще вложи в отбрана 2,18 на сто от БВП, показват документи, разпространени от Алианса в навечерието на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от пакта във Вашингтон през юли.

Отбранителни разходи на нашата страна за тази година възлизат на 2,325 милиарда долара, а през 2023 г. са били 1,992 милиарда долара. Данните сочат за трайно увеличение от 2020 г. насам.

Средно разходите за отбрана в Европа за тази година възлизат на 380 млрд. долара, докато през 2014 година са били 235 млрд. долара.

Средната численост на въоръжените сили е спаднала с 0,6 на сто спрямо данните за 2014 г., когато страните от НАТО си поставиха за цел разходите им за отбрана на бъдат две на сто от БВП.