От девет на петима членове да бъде намален съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР), гласува парламентът на първо четене. Това стана с промени в Закона за енергетиката, внесени от депутати от управляващата коалиция. "За" бяха 122 депутати, "против" - девет народни представители.

Преди гласуването беше направена проверка на кворума в залата по искане на ДПС.

Промените предвиждат съкращаването на броя в състав "Енергетика" да е от четирима на двама, както и да бъде премахнато изискването за един член на комисията с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. Чрез предложената промяна се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган, се казва в мотивите на вносителите. Според тях така ще бъдат реализирани и значителни финансови икономии.

Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта на водоснабдяването и канализацията". За такъв да се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и при търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на територията на друга държава членка, решиха депутатите. Ще се признава и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор.