През идната една година, а и в следващите 5 г. – работодателите у нас ще търсят повече специалисти с квалификация. Това показват резултатите от проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта е направилаа.

Изследването е национално представително, върху база от 396 000 активни предприятия в страната.

Работодателите заявяват нуждата от близо 327 000 работници и специалисти през следващите 12 месеца, като от тях малко над 179 000 са специалисти и работници с квалификация.

Най-търсени са работниците в хранително-вкусовата промишленост, машинните оператори, строителите, шивачите, охранителите, работниците по дървообработване, монтажниците в строителството, готвачите и др.

Българският бизнес се нуждае и от други 70 164 специалисти с правоспособност или висше образование, като петте най-търсени са учители, шофьори, медицински сестри, лекари и машинни инженери.

Освен това, в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, ще са необходими и 77 710 работници без специалност.

Осем от десет работодатели заявяват, че основната форма на заетост, която ще осигурят през следващата една година, ще е на постоянен договор и пълен работен ден.

Работодателите най-често очакват от своите работници умения за самоконтрол и дисциплина, работа под напрежение, знания и умения за работа с клиенти.