Текстилни отпадъци над 900 тона са събрани в специалните контейнери в столицата през последната година. Очаква се изхвърлените парцали да се повече, но от Столичен инспекторат вече отчитата положителна тенденция за използването.

Най-важното е, че гражданите вече разпознават контейнерите и ги ползват по предназначение. Първите бяха поставени в края на 2018 г. пилотно, а през 2019 г. вече гражданите ги ползват по предназначение. На територията на Столична община бяха поставени 81 контейнера за текстилни отпадъци.

От инспектората на Столична община коментират и за друга добра практика като  изхвърляне на едрогабаритните отпадъци преди деня за извозване на контейнерите. Така не натрупвали големи количества боклук, пише БНР.

Вече се забелязвала и друга положителна тенденция, че гражданите ставали все по дисциплинирани при изхвърляянето на едрогабаритните отпадъци, а също имали и нетърпимост към нарушителите.

Ефективност имало и при системата за събиране и на опасните и токсичните отпадъци. Събирането и извозването им се извършва от специална фирма, която има договор със Столичната община.

За 2020 година има готови графиците за събирането на токсичните отпадъци и те са публикувани на страницата на Столичен инспектората и на районните кметства.