Достатъчно са свободните места в детските градини в Пловдив. При обявени 606 свободни места за класирането на 2 октомври, само 203 са заети от заявилите желание за кандидатстване. Така за следващото класиране остават над 400 незаети места.

Най-много от тях са за яслените групи – 222. Тези места са за групите в самостоятелните детски ясли  и яслените групи на обединените детски заведения във всички райони на града без "Южен".

Освен за яслените групи, достатъчно места в града има за всички групи и за децата от 3- до 6- годишна възраст. Недостиг на места има само в районите "Южен" и "Северен", най-вече при 3- и 4-годишните.

Родителите на тези деца деца, които все още нямат осигурени места, е важно да се насочат към детските градини, които могат да ги приемат - в район "Западен" – ЦДГ "Звезда" и ЦДГ "Елица"; ОДЗ "Зора" в район "Централен"; в район "Източен" – ЦДГ "Наталия"; ЦДГ "Белослава" в "Тракия" и ОДЗ "Ралица" в квартал "Коматево".

Все още има свободни места и в целодневните подготвителни групи в СОУ "Хр. Г. Данов"- район "Северен", СОУ "К. Величков"- район "Южен" и ОУ "К. Честеменски"-район "Централен". Там със съдействието на община Пловдив отвориха врати нови групи след основен ремонт и изцяло ново обзавеждане, отговарящо на всички съвременни изисквания. Така 5- и 6-годишните деца, освен че ще бъдат отглеждани и обучавани целодневно в подходящи за тяхната възраст условия, ще имат възможността да се адаптират по-лесно към училищната среда при постъпването си в първи клас. В тези групи приемът е на място в училищата и не е обвързан със Системата за електронно класиране.

За следващото класиране, което е на 21.10.2014 г., свободните места ще бъдат обявени в срок до 13 октомври. Родителите на децата, кандидатстващи за прием, следва да се запознаят с тях на страницата на Системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ и да подадат своите заявления в сроковете, определени от утвърдения график.

TrafficNews.bg