Почти 22% от подписите на поддръжниците на референдума против въвеждането на еврото в България се оказаха невалидни. Това са общо 132 383 подписа или всяко пето име в подписката е с неверни и непълни данни, или няма изборни права.

Въпреки това подписката на " Възраждане " е прескочила законовия предел от 400 000 гласа, с който Народното събрание ще би трябвало да вземе решение дали той да се организира.


Проверката на ГРАО на папките с 603 356 подписа  е посочила голям брой неточни записи - неверни и непълни имена, ЕГН-та, както и данни на хора, които въобще нямат място в подписка за референдум.

Близо 20 000 са имената на хора, които са се подписали повече от веднъж " за " референдума против еврото.

1382 души от листата са починали, още над 1300 имена в подписката са на хора, които не са български жители.

Това се вижда в протокола, който шефът на Групово дело " Гражданска регистрация и административно обслужване " Иван Гетов е внесъл в Народното събрание във връзка настоящата процедура.

На 7 юни ръководителят на Народно събрание Росен Желязков е разпределил предлагането за осъществяване на референдум по четири комисии - водеща е Правната комисия.

Останалите три състава, които ще го прегледат, са Комисията за директното присъединяване на жителите и взаимоотношението с гражданското общество; Комисията по бюджет и финанси; Комисията по въпросите на Европейски Съюз.

Засега няма официални позиции на партиите дали биха оспорили допустимостта на въпроса, но изискването е поне една пета от депутатите (48 души) да внесат такава жалба. Право да сезират Конституционния съд имат и Министерският съвет, върховните касационен и административен съд и главният прокурор.

Конституционният съд трябва първо да се произнесе по допустимостта на искането, а след това - по същество. След окончателното произнасяне на съда президентът разполага с още един месец от обнародването на решението на Народното събрание да определи датата на референдума. Самото допитване може да се насрочи между два и три месеца след датата на обнародване.

Снимка: Булевард България