119 сигнали са получили пожарникарите в страната за последното денонощие.  Ликвидирани са общо 96 пожара..

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които седем в жилищни сгради, четири в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства, един в съоръжения на открито, както и още един.

Без нанесени материални щети са възникнали 78 пожара, от които: 37 в сухи треви, горска постеля и храсти; 30 в отпадъци; 7 в готварски уреди и комини; 4 други.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства; 15 техническа помощ, едно отстраняване на опасни предмети , едно спасяване на животно и други.

При пожарите са пострадали двама души.

За 2 март екипите са реагирали на 78 пожара и са ликвидирали 48 пожара.