Сдружението на автори и композитори "Музикаутор" изразява в своя позиция подкрепа към предвидения за 6 декември протест под надслов "Народ без култура е народ без бъдеще" с искания за по-добро заплащане на труда и увеличаване на бюджета за култура за 2024 г.

Според "Музикаутор" при подходящи условия културните и творчески индустрии могат да са сред генераторите на икономическото развитие. От организацията изтъкват, че през последните десетилетия културата в България е хронично недофинансирана, което създава все по-голямо напрежение сред професионалистите в сектора и води до ценностна криза в обществото.

От "Музикаутор" посочват, че също работят в тази посока, като през последната седмица са пратили писмо до всички общини в страната, до кметовете и общинските съвети, както и до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Сметната палата и министрите на културата и на финансите. В него организацията посочва, че към момента е сключила по-малко от 70 споразумения с общини. Според "Музикаутор" това на практика означава, че повече от 70% от всички общини работят в нарушение на на Закона за авторското право и сродните му права, когато организират събития или когато отпускат публични средства за тяхното финансиране. "Местната власт допуска огромна част от събитията да се провеждат без изискуемия "музикален лиценз", се казва в писмото, подписано от изпълнителния директор на "Музикаутор" Иван Димитров. Той заявява, че нарушаването на закона е категорично недопустимо, особено когато става въпрос за орган на властта, който оперира със средствата на данъкоплатците.

В писмото организацията настоява общините да включат средства за изплащане на авторски възнаграждения за музиката като част от бюджетите си за 2024 г., с което да обезпечат спазването на Закона за авторското право и сродните му права при организираните от тях събития. От "Музикаутор" смятат, че отключването на механизмите на авторското право, освен че ще бъде законосъобразно и в интерес на обществото, ще създаде много по-голямо чувство за справедливост и признание за труда сред професионалистите в културния сектор.