Медицински уноверситет-Пловдив се включи в Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантациите. Пред студенти на висшето училище д-р Костадин Чифлигаров, който е координатор по донорството в област Пловдив, разказа за историята на трансплантацията. Публичната лекция обхвана и темите за проблемите на трансплантациите и донорството в България и региона. В знак на съпричастност, част от възпитаниците на Медицински университет-Пловдив носеха тениски с мотото на кампанията "ДА за живот".

Към този момент Министерството на здравеопазването е отпечатало 5000 донорски карти. Част от тях са предоставени и на МУ-Пловдив. Попълвайки ги, десетки студенти дадоха своето съгласие да бъдат потенциални донори. Тази карта няма юридическа стойност, но в случай на нужда може да удостовери съгласието на съответния притежател органите му да бъдат използвани за спасяването на човешки живот.

Според статистиката 1153 пациенти в България са официално регистрирани като нуждаещи се за трансплантации в Изпълнителна агенция "Мдицински надзор". Всяко лице над 18-годишна възраст може да бъде потенциален донор на органи. Лице под 18 години може да бъде донор на органи единствено с писменото съгласие на своите родители, попечител или настойник.

Чрез органно донорство един донор може да спаси до осем човешки живота

Донорството на органи е безвъзмезден акт. То се прилага при необходимост от трансплантация на пациенти в тежко здравословно състояние, които имат шанса да продължат да живеят. Животът на всеки човек, който има нужда от нов орган, зависи от благородството на дарителите и съгласието на неговите близки. Самата трансплантация е едно от най-големите постижения в съвременната медицина. Тя представлява сложна операция, при която се присаждат органи, тъкъни или клетки. Това позволява на хиляди хора в краен стадий на тежки заболявания да продължат живота си. Прилага се при пациенти, които страдат от бъбречна, сърдечна, белодробна или чернодробна недостатъчност и др. Те имат шанс да живеят единствено чрез трансплантация.

Органите се получават от тези пациенти, които са се записали в листата на чакащи за съответния орган. За всеки конкретен случай се правят задължителни медицински изследвания за съвместимост на донора с получателя. Приживе може да бъде дарена единствено част от черен дроб или бъбрек и то само при условие, че трансплантацията не представлява опасност за живота на дарителя.

България има най-строгите закони и правила за установяване на мозъчна смърт в Европа. Те се спазват изключитено стриктно като се съблюдават строги медицински критерии, които отговарят на световните медицински стандарти.

Ето и някои важни въпроси, които касаят донорството:

Какво означава "мозъчна смърт" и каква е разликата между "кома" и "мозъчна смърт"?

При липсата на мозъчно кръвообръщение настъпва мозъчна смърт, което е трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък и на фукнциите на мозъчния ствол. При състояние на кома има силно подтисната мозъчна фукнция, но запазено мозъчно кръвообръщение. При необратимо спиране на всички фукнции на главния мозък и налична сърдечна дейност, смъртта се установява от постоянно действаща комисия в състав от трима лекари.

Има ли здравни проблеми за живите донори?

За трансплантция може да се вземе само един от чифтните органи или част от самовъзстановяващ се орган от жив донор (бъбрек, част от панкреас, бял или черен дроб.

Как мога да стана донор на органи?

За да бъдем донор на органи след смъртта всеки един от нас трябва да говори със своите близки приживе и да изрази своето желание да бъде донор и да спаси човешки живот. В България се прилага системата на презюмирано съгласие или съгласие по подразбиране.