На 29, 30 юни и 1 юли Медицинският университет в Пловдив премина пореден успешен ресертификационен одит по системата за управление ISO 9001 . Базирайки се на резултатите от одита и показаното ниво на развитие на системата, одиторският екип препоръчва убедително сертификацията на системата да бъде разрешена.
МУ-Пловдив е първият медицински университет у нас, който въвежда и поддържа система за управление на качество по стандарт ISO-9001 още от 2009 година. Стандартът означава разработване и внедряване на единна ефективна система за управление на качеството на всички нива на предлаганата услуга – висше медицинско образование.
С въвеждане на системата за управление на качеството по ISO-9001 се гарантира пред студенти, докторанти, специализанти и обществото, че образованието, което предлага университетът, е в съответствие с националните и международните стандарти и разпоредби.

TrafficNews.bg