Основен демографски проблем в България е обезлюдяването на малките населени места в страната. Все повече хора се концентрират в големите градове и оставят зад себе си пустеещи села и малки провинциални градчета, които иначе имат огромен потенциал.

Според статистиката 70% от населението на Европа е съсредоточено в големите градове, а в България цифрата е малко по-висока - близо 74%. В шест големи града с над 100 00 души живеят 34.4 на сто от населението на страната или по-малко от ⅓ от всички българи.

Точно заради това и Министерството на регионалното развитие и благоустройството приема като основна своя задача спиране на процеса на обезлюдяване и ще се стреми да създаде добри условия за живот в малките населени места, за да намали процесите на вътрешна миграция.

Уверението идва лично от министър Петя Аврамова, която изтъкна необходимостта от подобряване на свързаността и възможностите за мобилност. Планирането на развитието на градовете трябва да позволи на териториите да бъдат полифункционални, като в тях трябва едновременно да има жилища, офис площи и сгради, предназначени за свободното време, коментира министърът по време на международната архитектурна конференция SHARE Sofia, която се проведе в НДК.

По думите на Аврамова концентрацията на населението в големите градове създава проблеми със сигурността, трафика и чистотата на въздуха, а освен това и поставя редица предизвикателства пред развитието на инфраструктурата и сградния фонд.