Министерството на околната среда и водите отправи призив всички водоползватели да предприемат действия за пестене на ресурса и намаляване на загубите във водните басейни в страната. През тази година е гарантирана съответното количество за питейно битово водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от управляваните от МОСВ 52 комплексни и значими язовири.От ведомството заявиха, че заради предприети от министерството мерки тази година нивото в язовирите в страната е започнало да пада едва през месец август заради намаляващия приток.

От началото на тази година досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. куб. метра вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения. Същевременно МОСВ предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то е възможно ресурсът да се окаже недостатъчен, поради което земеделските производители следва да помислят и за алтернативни водоизточници.