Веднага след получен сигнал за пожар в цеха за събиране на пластмасови отпадъци, разположен на територията на бившия завод за стоманолеене в Шишманци, е сформиран екип от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.

Информацията за инцидента е подаден от управителя на екозавода в 6.55 часа. За ситуацията с пожара е запознат и кметът на община Раковски. 

На място е позиционирана мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух, като първите стойности ще бъдат оповестени своевременно. 

Опожарена е същата площадка, която горя в началото на юни. През юли 2017 г. с решение РИОСВ – Пловдив прекрати регистрационния документ на оператора.

На дружеството бяха наложени две наказателни постановления на стойност от по 4 000 лв. – за неводене на отчетност и за неуведомяване за случай на непосредствена заплаха за екологични щети.

Все още се водят следствени действия по случая.