Опасни отпадъци ще се събират в Нови Искър на 24 януари, събота, от 8.30 до 11.30 часа. Мястото е на паркинга на поликлиниката в града, където ще е позициониран мобилен пункт за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци.

Всички жители на района могат да се възползват от услугата напълно безплатно. 

През 2012 г. Столична община стартира иновативен за страната проект за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата съвместно с фирма БалБок Инженеринг АД.

Мобилният пунк по график събира опасните отпадъци от домакинствата по всички квартали и райони на Столичната община. В проектът се предвижда приемане на място в мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане.

Целта на проекта е да се допринесе за отделянето на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци.

В петък в Нови Искър от домакинствата могат да се изхвърлят опасни отпадъци от следните групи: живак и живакосъдържащи уреди (без луминесцентни лампи); лаково-бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност; други видове опасни отпадъци, изхвърлени в съдовете за битови отпадъци или на територия – общинска собственост, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве.