Тодор Рогошев, който следва право в ПУ „Паисий Хилендарски” е избран за български младежки делегат към ООН.

Той бе избран заедно с Кристиана Стоянова от СУ “Климент Охридски” като двамата нови младежки делегати към ООН с мандат 2020/2021 г. Имената им бяха обявени по време на официална церемония в Министерството на външните работи.

Тодор и Кристиана ще работят с мандат от 18 месеца, ще представляват българската младеж на най- високо междуправителствено ниво и ще защитават мнението на българската младеж на национално и международно равнище.

В комисията по избор на финалния етап от тазгодишния конкурс участваха представители от Министерството на външните работи, Министерството на младежта и спорта, Национален младежки форум, сдружение „Национална младежка карта” Българска платформа за международно развитие и Дружество за ООН в България.

Тодор Рогошев е завършил средното си образование в Стара Загора, а сега е възпитaник на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Освен многобройните състезания по дебати, е участвал в престижното състезание по международно право Philip Jessup като през 2018 . е отличен като най-добър оратор на националните кръгове.